Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Projekt "Wolontariat rozwija wieś" to pilotażowy program z zakresu wolontariatu długoterminowego, który jako komponent został wpisany do konkursu w Programie Operacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012. Na ten konkurs Federacja Inicjatyw Oświatowych wspólnie z partnerem - Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej "FALA" z Wrocławia, złożyły ofertę wspólną realizacji zadania i jako jeden z trzech podmiotów w Polsce uzyskały dofinansowanie.

Program wolontariatu długoterminowego polegał na wyłonieniu, na podstawie zaproponowanych kryteriów, organizacji, do których na pół roku zostali skierowani przeszkoleni wolontariusze. Każdy zaakceptowany kandydat podjął wolontariat w pełnym wymiarze godzin poza miejscem zamieszkania. W tym czasie miał zapewnione środki na utrzymanie (nocleg i wyżywienie) i kieszonkowe, a po ukończeniu programu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2012 r. - 30 września 2013 r.

Specyfiką projektu jest to, że organizacje goszczące wolontariuszy były wyłaniane wyłącznie spośród organizacji wiejskich, szczególnie stowarzyszeń rozwoju wsi, organizacji kulturalno-edukacyjnych, organów prowadzących małe szkoły i przedszkola.

Nabór organizacji goszczących i wolontariuszy odbywał się w trzech przesuniętych w czasie edycjach, obejmujących trzy regiony Polski:

 

I etap - region zachodni

Województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie (centrum operacyjne we Wrocławiu)

Harmonogram działań:
lipiec/sierpień 2012 nabór organizacji goszczących
sierpień/wrzesień 2012 nabór wolontariuszy
II połowa września 2012 szkolenie stacjonarne wolontariuszy
październik 2012 szkolenie uzupełniające wolontariuszy, podpisywanie umów trójstronnych
październik/listopad 2012 rozpoczęcie delegowania wolontariuszy do organizacji
listopad 2012 – kwiecień 2013 wolontariat w organizacjach, jego monitoring i szkolenia specjalistyczne on-line
 

II etap - region centralno-północny

Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i łódzkie (centrum operacyjne w Warszawie)

Harmonogram działań:
wrzesień/październik 2012 nabór organizacji goszczących
październik 2012 nabór wolontariuszy
II połowa października 2012 szkolenie stacjonarne wolontariuszy - Warszawa
listopad 2012 konsultacje, podpisywanie umów trójstronnych
listopad 2012 rozpoczęcie delegowania wolontariuszy do organizacji
listopad 2012 – maj 2013 wolontariat w organizacjach, jego monitoring i szkolenia specjalistyczne on-line
 

III etap - region południowo-wschodni

Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie (centrum operacyjnym w Krakowie)

Harmonogram działań:
październik/listopad 2012 nabór organizacji goszczących
listopad 2012 nabór wolontariuszy
II połowa listopada 2012 szkolenie stacjonarne wolontariuszy - Kraków
grudzień 2012/styczeń 2013 konsultacje, podpisywanie umów trójstronnych
grudzień 2012/styczeń 2013 rozpoczęcie delegowania wolontariuszy do organizacji
grudzień 2012 – lipiec 2013 wolontariat w organizacjach, jego monitoring i szkolenia specjalistyczne on-line
 

Nabór dodatkowy

W grudniu 2012 r. odbył się czwarty, uzupełniający nabór wolontariuszy. W dniach 28-30 grudnia 2012 czwarta grupa przeszła szkolenie przygotowawcze we Wrocławiu. Przeszkoleni wolontariusze podejmowali wolontariat od stycznia do marca 2013 r.

WRW - mapa

W trzech edycjach konkursu wybrano 35 organizacji i zrekrutowano prawie 40 wolontariuszy. Dla pięciu organizacji nie udało się znaleźć wolontariusza, a cztery odmówiły przyjęcia wolontariusza wskazanego przez nas i zrezygnowały z udziału w programie. Ostatecznie wolontariat został uruchomiony w 27 organizacjach goszączych, a zrealizowany w pełnym zakresie - w 25 organizacjach. Ostatnie wolontariaty zakończyły się 31 sierpnia 2013 r.

 

ikonka - załącznik PDFDane organizacji i wolontariuszy
(PDF - 121 KB)

 

W projekcie została uruchomiona platforma e-learningowa, na której wolontariuszom udostępniono cztery kursy:

  1. Trener-edukator osób dorosłych – autorstwa Małgorzaty Suwaj
  2. Pozyskiwanie zasobów dla organizacji - autorstwa Żanety Wdowyn
  3. Wspieranie dziecka w indywidualnym rozwoju - autorstwa Lidii Pasich
  4. Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży - autorstwa Małgorzaty Suwaj.

Wolontariusze i organizacje uzyskali dostęp do forum, dokumentacji projektu oraz galerii własnych zdjęć i prezentacji z przebiegu wolontariatu. W specjalnych zakładkach mogli umieszczać swoje comiesięczne sprawozdania.

Każda organizacja goszcząca została nieodpłatnie zmonitorowana przez osoby delegowane przez Fundację FALA - partnera odpowiedzialnego za szkolenia i monitoring. Niektóre z nich zostały dodatkowo zewaluowane przez zewnętrzną firmę, która na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowała raport ewaluacyjny komponentu POFIO 2012 dotyczący wolontariatu długoterminowego.

 

ikonka - załącznik pdfRaport końcowy
(PDF - 2 501 KB)

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).