Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Projekt "Wolontariat rozwija wieś" to pilotażowy program z zakresu wolontariatu długoterminowego, który jako komponent został wpisany do konkursu w Programie Operacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012. Na ten konkurs Federacja Inicjatyw Oświatowych wspólnie z partnerem - Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej "FALA" z Wrocławia, złożyły ofertę wspólną realizacji zadania i jako jeden z trzech podmiotów w Polsce uzyskały dofinansowanie.

Program wolontariatu długoterminowego polegał na wyłonieniu, na podstawie zaproponowanych kryteriów, organizacji, do których na pół roku zostali skierowani przeszkoleni wolontariusze. Każdy zaakceptowany kandydat podjął wolontariat w pełnym wymiarze godzin poza miejscem zamieszkania. W tym czasie miał zapewnione środki na utrzymanie (nocleg i wyżywienie) i kieszonkowe, a po ukończeniu programu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2012 r. - 30 września 2013 r.

Specyfiką projektu jest to, że organizacje goszczące wolontariuszy były wyłaniane wyłącznie spośród organizacji wiejskich, szczególnie stowarzyszeń rozwoju wsi, organizacji kulturalno-edukacyjnych, organów prowadzących małe szkoły i przedszkola.

Nabór organizacji goszczących i wolontariuszy odbywał się w trzech przesuniętych w czasie edycjach, obejmujących trzy regiony Polski:

 

I etap - region zachodni

Województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie (centrum operacyjne we Wrocławiu)

Harmonogram działań:
lipiec/sierpień 2012 nabór organizacji goszczących
sierpień/wrzesień 2012 nabór wolontariuszy
II połowa września 2012 szkolenie stacjonarne wolontariuszy
październik 2012 szkolenie uzupełniające wolontariuszy, podpisywanie umów trójstronnych
październik/listopad 2012 rozpoczęcie delegowania wolontariuszy do organizacji
listopad 2012 – kwiecień 2013 wolontariat w organizacjach, jego monitoring i szkolenia specjalistyczne on-line
 

II etap - region centralno-północny

Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i łódzkie (centrum operacyjne w Warszawie)

Harmonogram działań:
wrzesień/październik 2012 nabór organizacji goszczących
październik 2012 nabór wolontariuszy
II połowa października 2012 szkolenie stacjonarne wolontariuszy - Warszawa
listopad 2012 konsultacje, podpisywanie umów trójstronnych
listopad 2012 rozpoczęcie delegowania wolontariuszy do organizacji
listopad 2012 – maj 2013 wolontariat w organizacjach, jego monitoring i szkolenia specjalistyczne on-line
 

III etap - region południowo-wschodni

Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie (centrum operacyjnym w Krakowie)

Harmonogram działań:
październik/listopad 2012 nabór organizacji goszczących
listopad 2012 nabór wolontariuszy
II połowa listopada 2012 szkolenie stacjonarne wolontariuszy - Kraków
grudzień 2012/styczeń 2013 konsultacje, podpisywanie umów trójstronnych
grudzień 2012/styczeń 2013 rozpoczęcie delegowania wolontariuszy do organizacji
grudzień 2012 – lipiec 2013 wolontariat w organizacjach, jego monitoring i szkolenia specjalistyczne on-line
 

Nabór dodatkowy

W grudniu 2012 r. odbył się czwarty, uzupełniający nabór wolontariuszy. W dniach 28-30 grudnia 2012 czwarta grupa przeszła szkolenie przygotowawcze we Wrocławiu. Przeszkoleni wolontariusze podejmowali wolontariat od stycznia do marca 2013 r.

WRW - mapa

W trzech edycjach konkursu wybrano 35 organizacji i zrekrutowano prawie 40 wolontariuszy. Dla pięciu organizacji nie udało się znaleźć wolontariusza, a cztery odmówiły przyjęcia wolontariusza wskazanego przez nas i zrezygnowały z udziału w programie. Ostatecznie wolontariat został uruchomiony w 27 organizacjach goszączych, a zrealizowany w pełnym zakresie - w 25 organizacjach. Ostatnie wolontariaty zakończyły się 31 sierpnia 2013 r.

 

ikonka - załącznik PDFDane organizacji i wolontariuszy
(PDF - 121 KB)

 

W projekcie została uruchomiona platforma e-learningowa, na której wolontariuszom udostępniono cztery kursy:

  1. Trener-edukator osób dorosłych – autorstwa Małgorzaty Suwaj
  2. Pozyskiwanie zasobów dla organizacji - autorstwa Żanety Wdowyn
  3. Wspieranie dziecka w indywidualnym rozwoju - autorstwa Lidii Pasich
  4. Kurs dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży - autorstwa Małgorzaty Suwaj.

Wolontariusze i organizacje uzyskali dostęp do forum, dokumentacji projektu oraz galerii własnych zdjęć i prezentacji z przebiegu wolontariatu. W specjalnych zakładkach mogli umieszczać swoje comiesięczne sprawozdania.

Każda organizacja goszcząca została nieodpłatnie zmonitorowana przez osoby delegowane przez Fundację FALA - partnera odpowiedzialnego za szkolenia i monitoring. Niektóre z nich zostały dodatkowo zewaluowane przez zewnętrzną firmę, która na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowała raport ewaluacyjny komponentu POFIO 2012 dotyczący wolontariatu długoterminowego.

 

ikonka - załącznik pdfRaport końcowy
(PDF - 2 501 KB)

 

WOLONTARIAT ROZWIJA WIEŚ

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).