Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Federacja Inicjatyw Oświatowych od dziesięciu lat wspiera zakładanie Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (SRW) jako organów prowadzących publiczne i niepubliczne bezpłatne Małe Szkoły, a od 2006 roku — również Małe Przedszkola, powstające w miejsce zamykanych placówek samorządowych. W ten sposób, przy pomocy FIO lub całkowicie od nas niezależnie, w całej Polsce powstało około 400 takich stowarzyszeń.

Są one organizacjami pozarządowymi o wyraźnej specyfice:

 • od początku realizują bardzo ważne społecznie zadanie, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
 • od początku dysponują sporym budżetem pochodzącym z gminnej dotacji na prowadzenie placówki edukacyjnej, którym muszą umiejętnie zarządzać,
 • zatrudniają dużą grupę osób — dyrektora, nauczycieli, obsługę szkoły,
 • muszą znać prawo z trzech dziedzin: dotyczące organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i edukacji.

Jednocześnie:

 • działają w izolacji od innych podobnych organizacji (SRW), ponieważ są porozrzucane po całej Polsce,
 • założyciele stowarzyszenia często nie mają wykształcenia, które pomogłoby im w prowadzeniu organizacji,
 • działają często w dużej odległości od miast i profesjonalnej pomocy udzielanej przez duże organizacje wspierające ruch pozarządowy.

 

O projekcie - historycznie

Do tej pory starałyśmy się wspierać powstające SRW dobrymi radami, poradnictwem telefonicznym (bardziej lub mniej fachowym), przesyłaniem droga mailową przykładowych dokumentów, a w razie potrzeby — mediacjami z samorządem gminnym prowadzonymi przez telefon lub osobiście.

Dawało to wiele satysfakcji, gdy udało się pomóc w konkretnej sprawie, ale i powodowało frustracje, gdy zgłaszanych potrzeb było wiele, a możliwości pomocy dużo mniej (z powodu ograniczonych zasobów kadrowych, braku czasu i możliwości wpływu).

Jednocześnie w większości Małych Szkół pojawił się internet. Jego zasoby stały się źródłem najbardziej dostępnych i najtańszych informacji, materiałów, porad itp. Tak narodził się pomysł Stowarzyszeń Rozwoju Wsi w sieci.

 

Co robimy w sieci

Rozwijający się od kilku lat serwis internetowy Federacji Inicjatyw Oświatowych jest bardzo często odwiedzany — również przez członków wielu SRW, chwalony za aktualność i bogate zasoby. Jest jednak bardzo obszerny: informuje o wszystkich działaniach Federacji i wielu wydarzeniach związanych z edukacją i środowiskiem wiejskim.

Dlatego postanowiłyśmy stworzyć stronę adresowaną specjalnie do członków SRW i osób pragnących je zakładać. Projekt "Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w sieci", złożony w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009, uzyskał dofinansowanie, którego głównym efektem jest ta strona! :-)

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ogólnodostępnych kursach internetowych, przygotowanych specjalnie dla członków SRW i osób dopiero je zakładających. Kursy zostały przygotowane przez praktyków — dyrektorów Małych Szkół, prezesów SRW, samorządowców współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Przekazują podstawową wiedzę i pozwalają na poznanie w przyjazny sposób prawa dotyczącego czterech tematów:

 • zakładania stowarzyszenia
 • tworzenia przez stowarzyszenie i rejestracji szkoły
 • współpracy stowarzyszenia z samorządem terytorialnym
 • finansów stowarzyszenia.

Każdy z tematów, ważny dla organizacji prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola lub dla mieszkańców wsi, którzy zamierzają podjąć się tego zadania, ma swój odpowiednik na forum dyskusyjnym. Ma ono umożliwić Państwu wymianę doświadczeń. Gorąco zapraszamy do dyskusji!

Kolejnym elementem projektu są 10-godzinne komputerowe szkolenia dorosłych — członków SRW i innych mieszkańców wsi,. Szkolenia mają się odbyć jesienią 2009 r. w 25 Małych Szkołach. Zaplanowałyśmy to działanie, aby:

 • przepilotować stronę internetową i umieszczone na niej kursy e-learningowe — uzyskać informacje zwrotne od uczestników szkoleń i wprowadzić ew. poprawki,
 • zachęcić nauczycieli Małych Szkół do prowadzenia zajęć komputerowych nie tylko z dziećmi — uczniami Małej Szkoły czy mieszkającą we wsi młodzieżą, ale i z dorosłymi mieszkańcami,
 • otworzyć drzwi Małych Szkół dla edukacji dorosłych, jeśli w którejś szkole do tej pory to nie nastąpiło — i wesprzeć już prowadzone działania.

W realizacji tego zadania pomogła nam Fundacja Wspomagania Wsi, która ma ogromne doświadczenie w promowaniu edukacji informatycznej dorosłych mieszkańców wsi i udostępniła nam na rzecz projektu materiały wypracowane w projekcie „e-VITA III” finansowanym ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Ta strona będzie dobrze funkcjonowała i rozwijała się, jeśli jej użytkownicy będą chcieli nadsyłać relacje o ważnych wydarzeniach lokalnych, opisywać swoje dobre doświadczenia, wzbogacać i aktualizować bazę danych, przekazywać nam informacje zwrotne dotyczące jej funkcjonowania i zawartości. Bardzo na Was liczymy. Budujmy ją wspólnie! Tylko wtedy uda się nam zrealizować cel, jaki przed sobą postawiłyśmy budując stronę: wsparcie Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, ich współpracy i profesjonalizacji ich działań.

(-) Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Wiceprezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych
(-) Alina Kozińska-Bałdyga, Prezes Zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych

 

 

SRW W SIECI

Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).