Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Publikacje i materiały

ikonka - załącznik PDFFundraising - działanie, które zmienia organizację
Autorka: Zenka Bańkowska
63 KB

ikonka - załącznik PDFWysyłanie listów (direct mailing) narzędziem fundraisingu
Autorka: Agnieszka Szafrańska
83 KB

ikonka - załącznik PDFOd akcji fundraisingowej do planowego fundraisingu
Autorka: Katarzyna Lipka-Szostak
104 KB

ikonka - załącznik PDFDarczyńcy prywatni w organizacjach pozarządowych
Autor: Michał Rżysko
81 KB

ikonka - załącznik PDFWspółpraca partnerska przy realizacji projektów UE – wartość dodana, czy dodatkowa uciążliwość?
Autorka: Alina Szklaruk
73 KB

ikonka - załącznik PDFJak naliczana jest dotacja dla szkoły publicznej
Autorka: Ewa Hummel
215 KB

ikonka - załącznik PDFJak naliczana jest dotacja dla szkoły niepublicznej
Autorka: Ewa Hummel
173 KB

ikonka - załącznik PDFSponsoring w stowarzyszeniu lub w fundacji - aspekty finansowo-prawne
Autorka: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
143 KB

ikonka - załącznik PDFRozliczenie dotacji oświatowej po upływie roku budżetowego, na który została udzielona
Autorka: Karolina Majewska
108 KB

ikonka - załącznik PDFWydatki inwestycyjne i wydatki bieżące a finanse stowarzyszenia prowadzącego placówkę oświatową – rozważania prawne
Autorka: Karolina Majewska
131 KB

ikonka - załącznik PDFJak zorganizować skuteczną kampanię fundraisingową
Autorka: Sylwia Romańczak
96 KB

ikonka - załącznik PDFInformacje dla początkujących i zaawansowanych specjalistek i specjalistów ds. pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowej
Autorka: Daria Sowińska-Milewska
86 KB

ikonka - załącznik PDFDziałalność odpłatna czy gospodarcza? W jakim zakresie organizacja pozarządowa może prowadzić te formy działalności
Autorka: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
144 KB

ikonka - załącznik PDFCrowdfunding – jak zyskać pomoc tłumu
Autor: Bartłomiej Sokoliński
101 KB

ikonka - załącznik PDFLekcja Ekonomii Społecznej
Autor: Paweł Pyrzyński
89 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Dobre relacje z otoczeniem - kapitał stowarzyszenia
Autorka: Elżbieta Tołwińska-Królikowska
300 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Koncert poezji śpiewanej. Jak podczas jednej akcji poprosić o wsparcie na kilka sposobów?
Autor: Michał Rżysko
63 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: AKADEMIA Z@KODOWANYCH – jak zachęcić 78 osób do współfinansowania pracowni multimedialnej
Autorka: Katarzyna Lipka–Szostak
85 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Organizacja akcji fundraisingowej oraz budowanie więzi lokalnych wokół remontu budynku szkoły w Ponurzycy
Autorka: Katarzyna Lipka–Szostak
223 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Ziarnko do ziarnka… jak zadbać o teren wokół szkoły
Autorka: Marietta Błaszkiewicz
276 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Współpraca Zespołu Edukacyjnego we Włodowicach ze Spółdzielnią Socjalną „Wojcieszka”
Autor: Tomasz Siemież
100 KB

ikonka - załącznik PDF Zdobywanie funduszy: Bus za złotówkę i gadające dachówki
Autorka: Katarzyna Lipka-Szostak
251 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Nauczanie domowe – dodatkowa działalność szkoły stowarzyszeniowej
Autorka: Małgorzata Lewandowska
91 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Zeszyty autografów – zaangażowanie uczniów w działania fundraisingowe
Autor: Tomasz Siemież
533 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Jak znaleźć środki na remont przedwojennego budynku szkolnego
Autor: Grzegorz Kastrau
227 KB

 

Jak sprawdzić stowarzyszenie (lub inny podmiot) w KRS:

 

ikonka załącznik DOCWzór statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
(zaktualizowany 15.12.2011)
137 KB

ikonka załącznik DOCPlan zebrania założycielskiego
(opublikowany 28.10.2011)
25 KB

ikonka załącznik DOCWzór kartki wyborczej
(zaktualizowany 7.11.2011)
20 KB

ikonka załącznik DOCWzór protokołu komisji skrutacyjnej
(opublikowany 28.10.2011)
30 KB

ikonka załącznik DOCWzór protokołu z zebrania założycielskiego
(zaktualizowany 7.11.2011)
13 KB

ikonka załącznik DOCWzór listy członków założycieli
(opublikowany 28.10.2011)
14 KB

ikonka załącznik DOCWzór uchwały o powołaniu stowarzyszenia
(opublikowany 28.10.2011)
24 KB

ikonka załącznik DOCWzór uchwały o przyjęciu statutu stowarzyszenia
(opublikowany 28.10.2011)
24 KB

ikonka załącznik DOCWzór uchwały o wyborze zarządu stowarzyszenia
(opublikowany 28.10.2011)
47 KB

ikonka załącznik DOCWzór uchwały o wyborze prezesa zarządu stowarzyszenia
(opublikowany 28.10.2011)
25 KB

ikonka załącznik DOCWzór uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej
(opublikowany 28.10.2011)
62 KB

ikonka załącznik DOCWzór uchwały o ustaleniu wysokości składek członkowskich
(zaktualizowany 7.11.2011)
41 KB

ikonka załącznik DOCWniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
formularz KRS-W20 z opisem (opublikowany 28.10.2011)
177 KB

ikonka załącznik DOCZałożyciele lub fundatorzy - załącznik do wniosku o rejestrację
formularz KRS-WF z opisem (opublikowany 28.10.2011)
127 KB

ikonka załącznik DOCOrgany podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację
formularz KRS-WK z opisem (opublikowany 28.10.2011)
144 KB

 

 

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Koncert poezji śpiewanej. Jak podczas jednej akcji poprosić o wsparcie na kilka sposobów?
Autor: Michał Rżysko
63 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Koncert poezji śpiewanej. Jak podczas jednej akcji poprosić o wsparcie na kilka sposobów?
Autor: Michał Rżysko
63 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: AKADEMIA Z@KODOWANYCH – jak zachęcić 78 osób do współfinansowania pracowni multimedialnej
Autorka: Katarzyna Lipka–Szostak
85 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Organizacja akcji fundraisingowej oraz budowanie więzi lokalnych wokół remontu budynku szkoły w Ponurzycy
Autor: Katarzyna Lipka–Szostak
223 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Ziarnko do ziarnka… jak zadbać o teren wokół szkoły
Autor: Marietta Błaszkiewicz
276 KB

ikonka - załącznik PDFWspółpraca Zespołu Edukacyjnego we Włodowicach ze Spółdzielnią Socjalną „Wojcieszka”
Autor: Tomasz Siemież
100 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Jak znaleźć środki na remont przedwojennego budynku szkolnego
Autor: Grzegorz Kastrau
227 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Nauczanie domowe – dodatkowa działalność szkoły stowarzyszeniowej
Autorka: Małgorzata Lewandowska
91 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Zeszyty autografów – zaangażowanie uczniów w działania fundraisingowe
Autor: Tomasz Siemież
533 KB

ikonka - załącznik PDFZdobywanie funduszy: Bus za złotówkę i gadające dachówki
Autorka: Katarzyna Lipka-Szostak
251 KB

ikonka - załącznik PDFIntegracja społeczna
Autorka: Halina Zyzańska
142 KB

ikonka - załącznik PDFTęczowe Przedszkole w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Rymanowie Zdroju-Desznie
Autorka: Małgorzata Ziajka
826 KB

ikonka - załącznik PDFJabłonalia
Autorka: Ewa Mróz
131 KB

ikonka - załącznik PDFRealizacja dużego projektu ze środków Unii Europejskiej przez SRW
Autorka: Aldona Jóźwiak
2.666 KB

ikonka - załącznik PDFWolontariat rozwija wieś
Autorka: Kamila Graca
117 KB

ikonka - załącznik PDFProgramy stypendialne w Dębnie – nasz sposób na rozwój
Autor: Kazimierz Krawiec
2.914 KB

ikonka - załącznik PDFAktywizacja kobiet
Autorka: Małgorzata Kluska
110 KB

ikonka - załącznik PDFPromocja regionu przez SRW
Autor: Kazimierz Piotrowski
1.273 KB

ikonka - załącznik PDFPromocja regionu przez SRW – trasy biegowe
Autorka: Magdalena Zielińska-Hurnik
876 KB

ikonka - załącznik PDFWizja szkoły
Autorka: Małgorzata Kluska
117 KB

ikonka - załącznik PDFMetody walijskie w pracy w małej szkole
Autorka: Barbara Krajewska
1.049 KB

ikonka - załącznik PDFSześć stolic w sześć lat. Program wyjazdów dla uczniów do stolic europejskich
Autorka: Małgorzata Polis
3.595 KB

ikonka - załącznik PDFNieformalne kształcenie dorosłych – Akademia Młodego Rodzica
Autorka: Krystyna Wardach
72 KB

ikonka - załącznik PDFOrganizacja kursu komputerowego dla dorosłych przez stowarzyszenie w Bachorzewie.
Autorka: Beata Zawisła
283 KB

ikonka - załącznik PDFNieformalne kształcenie dorosłych – warsztaty dla członków stowarzyszenia i pracowników szkoły.
Autorka: Krystyna Wardach
70 KB

ikonka - załącznik PDFPromocja i budowanie obrazu szkoły w środowisku lokalnym poprzez działania dziennikarskie
Autor: Piotr Kowalczyk
112 KB

ikonka - załącznik PDFOrganizacja czasu pracy w szkole prowadzonej przez stowarzyszenie
Autorka: Barbara Krajewska
272 KB

ikonka - załącznik PDFOrganizacja czasu wolnego dzieciom na wsi przez SRW – na podstawie doświadczeń Niwnicy
Autorka: Beata Szymczakowska
1.369 KB

ikonka - załącznik PDFSposób wynagradzania kadry szkoły prowadzonej przez SRW na podstawie doświadczeń Rudnika
Autorka: Sylwia Grzebień
183 KB

ikonka - załącznik PDFPromocja i budowanie obrazu szkoły w środowisku lokalnym poprzez działania artystyczne
Autor: Tomasz Jankowski
182 KB

ikonka - załącznik PDFSpołeczny dialog lokalny na przykładzie SRW Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolic
Autor: Cezary Paszkowski
118 KB

ikonka - załącznik PDFRealizacja projektu SRW w ramach programu "Odnowa Wsi" na przykładzie SRW w Korzeczniku
Autorka: Małgorzata Lewandowska
113 KB

ikonka - załącznik PDFMisja i wizja w prowadzeniu SRW – na przykładzie Stowarzyszenia "Żakus"
Autorka: Marietta Błaszkiewicz
114 KB

ikonka - załącznik PDFŚwięto Przyjaciół Karwowa – cykliczny festyn odpustowy we wsi Karwowo w gminie Łobez
Autorka: Bożena Zarecka
313 KB

ikonka - załącznik PDFAktywizacja wsi poprzez działalność stowarzyszenia
Autorka: Bożena Zarecka
139 KB

ikonka - załącznik PDFOgrodnictwo kwiatowo-zielarskie szansą rozwoju wsi Karwowo w gminie Łobez
Autorka: Bożena Zarecka
306 KB

ikonka - załącznik PDFProwadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego we wsi Karwowo, gm. Łobez
Autorka: Bożena Zarecka
161 KB

ikonka - załącznik PDFProwadzenie biblioteki przez SRW na przykładzie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa w Rachcinie
Autor: Karol Kostrzewski
121 KB

ikonka - załącznik PDFRealizacja projektów z grantów UE na przykładzie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa w Rachcinie
Autor: Karol Kostrzewski
154 KB

ikonka - załącznik PDFJak Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa założyło Ekomuzeum
Autorka: Bożena Zarecka
546 KB

ikonka - załącznik PDFJak stowarzyszenie rozwoju wsi może zaktywizować środowisko lokalne
Autorki: Marietta Błaszkiewicz, Małgorzata Wajer
163 KB

 

Opisy dobrych praktyk dotyczące zdobywania funduszy powstają w ramach projektu „Rozwój sieci SRW” realizowanego w okresie VII 2015 – IX 2016 i finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opisy dobrych praktyk "Jak stowarzyszenie rozwoju wsi może zaktywizować środowisko lokalne” i "Jak Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa założyło Ekomuzeum" powstały w roku 2010 w projekcie "SRW w sieci", finansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Pozostałe opisy powstały w latach 2011-2012 w projekcie "Partnerstwo SRW" (POKL 05.04.02-00-531/10).

 
Mała Szkoła - okładkaDlaczego warto zakładać stowarzyszenia i jak to robić - okładkaSzkoły i przedszkola na wsi i w małych miastach - okładka

 

ikonka pdf - załącznikMała Szkoła. Poradnik dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi
Pod redakcją Katarzyny Lipki-Szostak
Warszawa 2012 (PDF - 1.499 KB)

Poradnik dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły podsumowuje dwuletnie doświadczenia projektu "Partnerstwo SRW". Pierwsza część dotyczy zakładania i prowadzenia szkół i przedszkoli. W drugim dziale skupiliśmy się na działalności SRW wykraczającej poza prowadzenie placówki. Trzecia część jest związana ze współpracą z różnymi instytucjami – gminą, powiatem, ośrodkiem pomocy społecznej.

W poradniku publikujemy także standardy pracy SRW, które stanowią pewną propozycję wypracowaną przez zespół składający się z praktyków działających w SRW oraz ekspertek Federacji Inicjatyw Oświatowych. W dodatku zatytułowanym "Inspiracje" zamieściliśmy dwa artykuły zawierające wiele refleksji w naszym odczuciu ważnych i potrzebnych stowarzyszeniom.

 

 

ikonka pdf - załącznikDlaczego warto zakładać stowarzyszenia i jak to robić?
Broszura informacyjna
Warszawa 2011 (PDF - 229 KB)

Jak uratować szkołę? Jak założyć stowarzyszenie? Dla wszystkich osób, które stają w obliczu takich wyzwań i nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, opublikowaliśmy broszurę "Dlaczego warto zakładać stowarzyszenia i jak to robić? Dasz radę!". Stowarzyszeniowy "zestaw pierwszej pomocy" obejmuje: definicję prawną stowarzyszenia, informacje o tworzeniu grupy inicjatywnej, werbowaniu członków, zebraniu założycielskim, rejestracji w urzędach krok po kroku i wymaganej dokumentacji.

 

 

ikonka pdf - załącznikSzkoły i przedszkola na wsi i w małych miastach
Autor: Marcin J. Sochocki
Warszawa 2011 (PDF - 580 KB)

Zakres tematyczny badań przeprowadzonych w projekcie "Partnerstwo SRW":

  • historia powstania – powody powołania stowarzyszeń, inicjatorzy, stosunek lokalnych władz i innych instytucji z danego terenu;
  • działalność dotycząca prowadzenia placówek edukacyjnych;
  • inne działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej i członków (współpracowników) SRW, postrzeganie SRW przez społeczność lokalną oraz kluczowe instytucje z danego terenu, najważniejsze przedsięwzięcia i trudności;
  • zakres i formy współpracy z władzami lokalnymi, innymi instytucjami i NGO.

 

Prace nadesłane w konkursie na wspomnienia wolontariuszy "Jak wolontariat rozwinął mnie i organizację" w projekcie "Wolontariat rozwija wieś"

 

Prace wyróżnione:

ikonka - załącznik PDFJak wolontariat rozwinął mnie i organizację
Autor: Senior
108 KB

ikonka - załącznik PDFJak wolontariat rozwinął wolontariusza i organizację
Autor: Makatka
160 KB

ikonka - załącznik PDF[W sierpniu zeszłego roku mogłem wstawać z łóżka późno...]
Autor: Wolontariusz z Włodowic
84 KB

 

Pozostałe prace:

ikonka - załącznik PDFWspomnienia z długoterminowego wolontariatu
Autor: Pomorzanka
63 KB

ikonka - załącznik PDFJak wolontariat rozwinął mnie i organizację
Autor: Wolontariuszka z Barnówka
58 KB

ikonka - załącznik PDFJak wolontariat rozwinął mnie i organizację
Autor: Wolontariusz Fundacji Voifia, Grabówka
58 KB

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).