Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012 i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Rodzaje zadań z zakresu turystyki, których dotyczy konkurs:

1. Kreowanie oraz rozwój produktów turystycznych

Oczekuje się, że zadania będą realizowane m.in. poprzez opracowania, konferencje warsztaty, seminaria, konkursy, systemy rekomendacji, promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie:

  • turystyki miejskiej, kulturowej oraz w obiektach zabytkowych i dziedzictwa przemysłowego;
  • turystyki na terenach wiejskich i agroturystyki;
  • turystyki uzdrowiskowej i medycznej;
  • turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki wodnej i rowerowej.

2. Rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki oraz szkolenie i  doskonalenie kadr zawodowych i społecznych

Oczekuje się, że zadania będą realizowane m.in. poprzez organizację różnych form edukacji kadr np. warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń w zakresie:

  • bezpośredniej obsługi klienta w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ;
  • kadr hotelarskich i gastronomicznych pod kątem innowacyjnych technik obsługi klienta.

3. Kształtowanie przestrzeni turystycznej

Oczekuje się, że zadania będą realizowane poprzez:

  • wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków (m.in. pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych), które znajdują się na terenie Polski i stanowią część szlaków międzynarodowych takich jak: m.in. EUROVELO, Greenways oraz krajowych;
  • inwentaryzację szlaków w poszczególnych województwach;
  • przedsięwzięcia promujące szlaki na terenie Polski.

Oferty należy składać do 30 listopada 2011 roku.

 

Szczegółowe informacje - na stronie organizatora.

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).