Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie otwartym nr 1/POKL/9.1.1/2012 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30 proc. gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
  • wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy.

Wnioski są przyjmowane od 13 lutego do 31 grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje - na stronie organizatora.

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).