Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie projektów na terenach, w których prowadzi działalność firma Cemex Polska.

Projekty realizowane w programie powinny dotyczyć:

  • wyrównywania szans edukacyjnych
  • wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
  • zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
  • wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
  • programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
  • zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
  • inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2012 r.

Szczegółowe informacje - na stronie organizatora.

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).