Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 29/POKL/9.1.2/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 20/POKL/7.3/2011 na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Lokalna Grupa Działania "Razem silniejsi" ogłosiła konkurs w ramach "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" PROW na lata 2007-2013.

Fundacja Dzieci Niczyje ogłosiła nabór w konkursie mikrograntów Dzień Bezpiecznego Internetu w ramach programu grantowego "Bezpieczne dzieciństwo" finansowanego przez The Velux Foundations.

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).