Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

14 września 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Wolontariat rozwija wieś". Była to spóźniona, lecz wartościowa, okazja do spotkania i wymiany doświadczeń wolontariuszy i przedstawicieli organizacji ich goszczących.

Brak - ze względu na ograniczony budżet - takiego spotkania i szkolenia dla organizacji na początku projektu, był niejednokrotnie sygnalizowany, co znalazło również wyraz w naszych rekomendacjach zawartych w raporcie z realizacji projektu.

W części oficjalnej konferencji operatorzy - Federacja Inicjatyw Oświatowych i Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA, wraz z zaproszonymi gośćmi, zaprezentowali przebieg i efekty projektu. Wręczyliśmy dyplomy uznania liderom organizacji, a wolontariuszom - certyfikaty udziału w programie i świadectwa ukończenia szkoleń. Osoby nagrodzone w konkursie na wspomnienia wolontariuszy mogły publicznie zaprezentować swe prace. Łzy wzruszenia, salwy śmiechu i burze oklasków dowodziły, że słuchacze podzielali ich przeżycia.

Wieczorem, z udziałem wiceprezeski FIO Aliny Kozińskiej–Bałdygi, odbyła się długa, nieformalna dyskusja o kondycji wiejskich organizacji, placówek oświatowych przez nie prowadzonych, o aktywności obywatelskiej, rynku pracy i szansach na wprowadzenie wolontariatu długoterminowego w szerszym zakresie.

Konferencja podsumowująca projekt Wolontariat rozwija wieś - fotoKonferencja podsumowująca projekt Wolontariat rozwija wieś - foto

WOLONTARIAT ROZWIJA WIEŚ

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).