Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Do 30 września 2009 r. sołtysi z gmin, które w czerwcu 2009 r. podjęły uchwałę o wyodrębnieniu z budżetu gminy funduszu sołeckiego, muszą złożyć wójtowi/burmistrzowi wniosek zebrania wiejskiego o przyznanie sołectwu środków z tego funduszu.

Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Musi wskazywać, co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem) i musi zawierać kosztorys planowanych działań. Należy pamiętać, aby wysokość wskazanych we wniosku kosztów nie była wyższa od środków przyznanych sołectwu. O ich wysokości wójt/burmistrz powinien sołtysa poinformować do 31 lipca.

W gminach, które przystąpiły do programu Funduszu Sołeckiego, fundusz ten staje się znakomitym źródłem środków na wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci – placu zabaw, wyposażenia Małej Szkoły czy remontu pomieszczeń Małego Przedszkola.

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).