Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Stuletnia szkoła w Idzbarku z nowym dachemDo naszych zbiorów dołaczyły dwa nowe, interesujące teksty. W dziale "Dobre praktyki" Tomasz Siemież opisuje doświadczenia z tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Natomiast dla działu "Finanse SRW" zbiór linków do materiałów ułatwiających fundraiserom samokształcenie przygotowała Daria Sowińska-Milewska.

Tomasz Siemież, prezes Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”, opisuje doświadczenia tej organizacji, która - podobnie jak wiele innych stowarzyszeń prowadzących wiejskie placówki oświatowe - w pewnej chwili stanęła przed dylematem: podejmować działalność gospodarczą, czy też nie?

Na to pytanie odpowiedziała sobie TAK - i wraz z inną wiejską organizacją powołała do życia spółdzielmię socjalną. Autor opisuje trzyletnie już doświadczenia, zauważa popełnione przez ten czas błedy, a ewentualnym naśladowcom wskazuje czychające na nich pułapki. I choć z jego relacji wynika, iż nie jest to łatwa działalność, to wniosek Tomasza Siemieża jest jednoznaczny: była to dobra decyzja.

Tekst Współpraca Zespołu Edukacyjnego we Włodowicach ze Spółdzielnią Socjalną „Wojcieszka” dostępny jest w dziale Opisy dobrych praktyk.

Natomiast w dziale Finanse SRW znalazł się zbiór linków do materiałów ułatwiających samokształcenie osobom zajmującym się fundraisingiem, przygotowany przez Darię Sowińską-Milewską. Zawiera on linki do stron, kursów i publikacji udostępnianych w bezpłatnie w internecie. Każdy z zasobów został krótko opisany.

Rozwój sieci Stowarzyszeń Rozwoju Wsi

Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).