Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Jak z korzyścią dla obu stron ułożyć relacje samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych? Jakie formy może przyjmować współpraca na płaszczyźnie finannsowej? Wykładowcą kolejnego Webinarium Akademii Rozwoju SRW będzie Hubert Pasiak, z własnej praktyki i z obu stron znający tę tematykę: jest on bowiem i zastępcą wójta gminy, i działaczem organizacji III sektora.

Ekspert wprowadzi w tematykę procesu tworzenia partnerskich relacji samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz wyjaśni, jaką rolę w tym procesie odgrywa Roczny program współpracy JST i NGO. Omówione zostaną zasady tworzenia programów współpracy, ich elementy obligatoryjne i fakultatywne, jak również formy współpracy finansowej i pozafinansowej. Zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk tworzenia ram współpracy organizacji z samorządem.

Zajęcia poprowadzi Hubert Pasiak, ekspert z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zastępca Wójta Gminy Wodynie, prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku. Wykładowca jest członkiem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I, II i III Kadencji i współautorem wielu programów współpracy JST i NGO oraz animatorem kilkunastu partnerstw lokalnych.

Zapraszamy na webinarium  18 lutego 2016 roku o godz. 16.00. Szczegóły i zasady uczestnictwa jak zwykle na tej stronie.

 

Rozwój sieci Stowarzyszeń Rozwoju Wsi

Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).