Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Prezentacja najważniejszych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce była tematem seminarium prawnego, które odbyło się w dniach 17-18 lipca 2011 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli Regionalnych Centrów Wsparcia tworzonych w ramach projektu i przedstawicieli Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, które pracują na terenie objętym działaniem RCW.

Analizując prawo o stowarzyszeniach i ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uczestnicy dowiedzieli się, jak zakładać stowarzyszenie, jak tworzyć statut organizacji, a także w jaki sposób zarejestrować powołane stowarzyszenie. Usystematyzowana wiedza w tym zakresie będzie mogła być wykorzystana przez przedstawicieli RCW w ich pracy w zakresie inkubowania nowych stowarzyszeń.

Dzięki obecności prawników współpracujących z Federacją Inicjatyw Oświatowych (w ramach Krajowego Centrum) uczestnicy mieli możliwość konsultacji bieżących problemów prawnych związanych z prowadzeniem placówek edukacyjnych i funkcjonowaniem stowarzyszeń. Na spotkaniu przedstawiono też rezultaty spotkania prawników, które odbyło się 30 maja br.

Seminarium było pierwszą okazją do spotkania przedstawicieli RCW, a tym samym integracji środowiska, wyjaśnienia wątpliwości, a także wypracowania zasad współpracy między kadrą Regionalnych Centrów Wsparcia a Federacją Inicjatyw Oświatowych w projekcie "Partnerstwo SRW".

Seminarium zorganizował partner w projekcie - Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA.

 

PARTNERSTWO SRW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).