Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Przekazujemy Państwu wydany w projekcie "Partnerstwo SRW" poradnik dla stowarzyszeń rozwoju wsi prowadzących Małe Szkoły.

Pierwsza część dotyczy zakładania i prowadzenia szkoły i przedszkola.

Znajdą w niej Państwo artykuły prawne wyjaśniające uwarunkowania i procedury zakładania szkół publicznych i niepublicznych, ich finansowania, a także porady, jaki organ prowadzący wybrać, chcąc przejąć placówkę zagrożoną likwidacją. Publikujemy w niej także porady związane z prowadzeniem księgowości przez stowarzyszenie, tworzeniem budżetu szkoły oraz wynagradzaniem nauczycieli w niej zatrudnionych. W tej części zamieściliśmy także artykuł dotyczący prowadzenia niepublicznego przedszkola na wsi lub innej formy edukacji przedszkolnej.

 

W drugim dziale skupiliśmy się na działalności SRW wykraczającej poza prowadzenie placówki.

Autorami tej części poradnika są zarówno eksperci, jak i praktycy, którzy opisują swoje doświadczenia i realizowane projekty w najróżniejszych obszarach związanych z prowadzeniem stowarzyszenia na wsi. W większości artykuły te stanowią skróconą wersję dobrych praktyk opublikowanych na stronie srw.fio.org.pl, gdzie można przeczytać opisy wielu innych wartościowych projektów zrealizowanych przez SRW. Obok dobrych praktyk publikujemy porady ekspertów związane z zarządzaniem stowarzyszeniem, jego promocją, pozyskiwaniem środków na działalność, tworzeniem produktu lokalnego, a także – programu stypendialnego.

 

Trzecia część jest związana ze współpracą z różnymi instytucjami – gminą, powiatem, ośrodkiem pomocy społecznej itp.

W tym dziale wyjaśniamy zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i opisujemy od strony prawnej możliwości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem, pokazujemy także przykłady budowania relacji organizacji pozarządowych z gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Oprócz tego opisujemy tworzone obecnie narzędzie informatyczne – Matrycę kalkulacyjną finansów gminnych przeznaczonych na edukację, które ma pomóc w konstruktywnym dialogu na temat wydatków w gminie.

 

W poradniku publikujemy także standardy pracy sRW - propozycję wypracowaną przez zespół praktyków SRW i ekspertek Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Mają one służyć pogłębieniu refleksji nad jakością pracy SRW i edukacji w prowadzonych przez nie placówkach, oraz roli SRW w środowisku lokalnym. Tworzenie standardów to pewien proces, mogący doprowadzić do certyfikacji placówek w przyszłości, jednak jego głównym celem jest dążenie do jak najlepszej jakości pracy SRW. Zachęcamy wszystkie osoby związane z SRW i edukacją na wsi do włączenia się do dyskusji nad standardami.

 

W dodatku "Inspiracje" zamieściliśmy dwa artykuły zawierające refleksje w naszym odczuciu ważne i potrzebne stowarzyszeniom rozwoju wsi.

Pierwszy, to artykuł napisany przez dr Annę Potok, ekspertkę od lat działającą na rzecz rozwoju wsi, jedną z inicjatorek programu Lider w Polsce, która przedstawia rolę jaką pełnią lub mogą pełnić SRW w budowaniu kapitału społecznego, współdecydując o lokalnej polityce (nie tylko oświatowej), czy kształtując aktywne postawy. Drugi to wywiad z dr Andrzejem Sadowskim, wiceprezydentem Centrum im. Adama Smitha, w którym dr Sadowski pokazuje, w jaki sposób każdy obywatel naszego kraju jest współodpowiedzialny za jakość życia, jakość edukacji swoich dzieci i ich przyszłość.

 

Do pobrania (PDF - 2.085 KB):

Poradnik Mała Szkoła - okładka

 

PARTNERSTWO SRW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).