Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

31 grudnia 2012 roku dobiega końca dwuletni projekt "Partnerstwo SRW", którego celem było wdrożenie podstaw systemu wsparcia stowarzyszeń w prowadzeniu placówek edukacyjnych i innych działaniach na rzecz rozwoju środowisk lokalnych. Projekt realizowała Federacja Inicjatyw Oświatowych, w partnerstwie z Polską YWCA (Young Women’s Christian Association).

Po dwóch latach działań do kluczowych rezultatów projektu można zaliczyć:

 • działające w czterech województwach Regionalne Centra Wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (RCW),
 • kilkunastu wyszkolonych trenerów mogących prowadzić na terenach wiejskich w całej Polsce szkolenia z zakresu prowadzenia placówki oświatowej i zakładania stowarzyszeń,
 • materiały instruktażowe i szkoleniowe w postaci filmów, kursów e-learningowych, opisów dobrych praktyk i poradnika,
 • rozbudowany portal srw.fio.org.pl dedykowany stowarzyszeniom
 • Krajowe Centrum Wsparcia przy Federacji Inicjatyw Oświatowych udzielające informacji, pomocy prawnej oraz inkubujące nowe stowarzyszenia.

Badania jakościowe i ilościowe

W pierwszej fazie projektu zostały przeprowadzone badania jakościowe i ilościowe SRW prowadzących placówki edukacyjne. Na podstawie badań została wydana i opublikowana ekspertyza pt. "Szkoły i przedszkola na wsi i w małych miastach", dotycząca funkcjonowania stowarzyszeń jako organizacji aktywizujących środowiska lokalne wokół edukacji.

Utworzenie Regionalnych Centrów Wsparcia

Dzięki badaniom i wizytom rekrutacyjnym zostały wybrane SRW, przy których powstały Regionalne Centra Wsparcia. W czasie trwania projektu w  każdym RCW  byli zatrudnieni: lider, specjalista ds. fundraisingu i specjalista ds. księgowości:

 • Regionalne Centrum Wsparcia przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo (gmina Żukowo, powiat kartuski, woj. pomorskie)
 • Regionalne Centrum Wsparcia przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Maziarze Stare i Okolic (gmina Iłża, powiat: radomski, woj. mazowieckie)
 • Regionalne Centrum Wsparcia przy przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka (gmina Dobrodzień, powiat oleski, woj. opolskie)
 • Regionalne Centrum Wsparcia przy Stowarzyszeniu Edukacyjnym "Gimnazjum 2000" z siedzibą w Golinie (gmina Jarocin, powiat jarociński, woj. wielkopolskie).

Powołanie Krajowego Centrum Wsparcia

Zostało powołane Krajowe Centrum Wsparcia przy Federacji Inicjatyw Oświatowych, które wspiera RCW i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w całej Polsce. Krajowe Centrum udziela pomocy prawnej, mediuje, informuje i inkubuje nowe stowarzyszenia.

Kurs trenerski

W czasie dwóch lat trwania projektu przeprowadzono kurs trenerski dla 19 aktywnych członków i liderów SRW. W ciągu 266 godzin zajęć szkoleniowych i 20 godzin praktyk trenerzy zostali przygotowani do prowadzenia na terenach wiejskich szkoleń z zakresu prowadzenie małej placówki oświatowej oraz zakładanie i prowadzenia SRW.

Opracowanie standardów jakości SRW

Opracowaniem materiału zajęła się grupa ds. jakości i standardów pracy Stowarzyszeń Rozwoju Wsi, składająca się z doświadczonych i aktywnych członków SRW, przedstawicieli FIO i specjalistki ds. jakości. Podczas spotkań członkowie grupy brali pod uwagę różne aspekty funkcjonowania SRW, od kształtowania misji i wizji organizacji, poprzez system zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, do gospodarki finansowej, współpracy z samorządem i partnerstwa lokalnego.

Seminaria

W czasie projektu zostały zorganizowane trzy seminaria i jedna konferencja:

 • Seminarium rozpoczynające projekt "Tworzenie systemu wsparcia SRW - element strategii rozwoju polskiej wsi"
 • Dwa seminaria prawne - "Uwarunkowania prawne działalności SRW prowadzących placówki edukacyjne" i "Uwarunkowania prawne przekazywania szkół przez samorządy innym podmiotom prawnym"
 • Konferencja "Stowarzyszenia Rozwoju Wsi jako narzędzie wprowadzania zmian w edukacji w środowisku wiejskim" - kończąca projekt "Partnerstwo SRW"

Materiały filmowe i szkoleniowe

Istotną wartość mają materiały szkoleniowe i instruktażowe, zachęcające do zakładania SRW i prowadzenia aktywnych działań w stowarzyszeniach.

W projekcie powstały dwa filmy:

 • Materiał instruktażowy, zachęcający do zakładania stowarzyszeń rozwoju wsi. Prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych i liderzy stowarzyszeń z Pogorzeli, Lipin i Podciernia opowiadają w nich, dlaczego warto zakładać SRW i jak wiele mogą one zmienić w życiu małych miejscowości.
 • Film pokazujący przykłady dobrych praktyk SRW. Przedstawiciele sprawnie działających stowarzyszeń, prowadzonych przez nie placówek oświatowych, a także władz samorządowych, dzielą się w nim doświadczeniami i podpowiadają, jak realizować to, co jest potrzebne wsi i jej mieszkańcom. Film powstał w Anielinach, Bożejewicach i Korzeczniku.

Portal SRW

Bazę wiedzy stanowi znacząco rozbudowany w czasie realizacji projektu portal srw.fio.org.pl. Portal służył upowszechnianiu informacji dotyczących realizowanego projektu oraz merytorycznemu wsparciu SRW i osób zainteresowanych zakładaniem stowarzyszeń. Ten drugi cel będzie realizowany również po zakończeniu działań projektowych. Wśród zamieszczonych nowych materiałów znalazły się m.in. opisy dobrych praktyk, porady prawne i rozszerzona baza danych SRW.

W projekcie powstały również ogólnodostępne, bezpłatne kursy e-lerningowe, udostępnione na platformie kursysrw.fio.org.pl:

 • "Prowadzenie szkoły przez SRW"
 • "Aktywizacja środowiska lokalnego"
 • "SRW jako część trzeciego sektora"
 • "Wprowadzenie do negocjacji i mediacji prowadzonych przez SRW"
 • "Wolontariat"

Poradnik

Poradnik dla stowarzyszeń rozwoju wsi to kompendium dotyczące zakładania i prowadzenia Małych Szkół przez stowarzyszenie wiejskie skupiające rodziców i nauczycieli. W poradniku opisujemy proces zakładania lub przejęcia zagrożonej likwidacją placówki, poruszamy zagadnienia związane z finansami szkoły, zarządzaniem organizacją, podejmowaniem współpracy z samorządem oraz realizacją projektów społecznych i edukacyjnych przez stowarzyszenia. Autorami poradnika są eksperci i praktycy. Na jego łamach prezentujemy także przegląd dobrych praktyk dotyczących różnorodnych inicjatyw, takich jak programy stypendialne czy ekomuzea.

Poradnik jest dostępny na naszej stronie w dziale "Publikacje i materiały" i w biurze Federacji Inicjatyw Oświatowych.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu.

 

PARTNERSTWO SRW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).