Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

W lutym i marcu 2012 r. odbyły się trzy kolejne zjazdy drugiej części kursu trenerskiego, poświęconej kształtowaniu kompetencji merytorycznych przydatnych w prowadzeniu placówek oświatowych przez stowarzyszenia rozwoju wsi.

VIII zjazd (10-12 lutego 2012 r.)

Uczestnicy zjazdu skupili się na zagadnieniach związanych z aktywizacją środowisk lokalnych. Podczas spotkania prowadzonego przez trenerkę Katarzynę Sekutowicz grupa pracowała nad następującymi tematami:

  • analiza potrzeb środowiska, diagnoza problemów;
  • współpraca z radą sołecką, sołtysem i innymi instytucjami i organizacjami lokalnymi;
  • wprowadzanie/zarządzanie zmianą w środowisku lokalnym: jak włączać społeczność lokalną (członków stowarzyszeń i mieszkańców wsi) w swoje działania.

IX zjazd (24-26 lutego 2012 r.)

Spotkanie, które poprowadził trener Tadeusz Szmigiel, poświęcono zarządzaniu organizacjami pozarządowymi prowadzącymi placówki oświatowe. Najważniejsze wątki to:

  • podstawowe informacje o funkcjonowaniu NGO. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Konsekwencje prawne prowadzonej działalności;
  • rola organu prowadzącego placówkę oświatową;
  • długofalowe planowanie działań w edukacji w środowisku lokalnym.

X zjazd (16-18 marca 2012 r.)

dotyczył pozyskiwania środków na cele statutowe i zarządzania projektami. Została omówiona metodologia zarządzania cyklem projektu, rekomendowana przez Komisję Europejską do przygotowywania i realizacji projektów w ramach środków unijnych. Uczestnicy wspólnie z trenerem przeszli drogę przygotowania wniosku – oferty realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględniając właśnie metodologię zarządzania cyklem projektu. Spotkanie poprowadził również trener Tadeusz Szmigiel.

Do zakończenia kursu pozostały trzy zjazdy: w kwietniu, maju i czerwcu 2012 r. Dwa najbliższe będą poświęcone rozwijaniu wiedzy i umiejętności przydatnych członkom SRW, a ostatni będzie podsumowaniem przygotowań do prowadzenia szkoleń z zakresu zdobytej wiedzy.

Kurs trenerski

Więcej zdjęć - zapraszamy do galerii. Autorami zdjęć są uczestnicy kursu.

 

PARTNERSTWO SRW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).