Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Dobiegły końca prace Grupy ds. Jakości i Standardów Pracy SRW. Spotkania odbywały się od lipca 2011 r. do marca 2012 r. W nowym roku odbyły się dwa zjazdy: pierwszy w dniach 17-19 lutego i drugi - 2-4 marca.

Podczas wszystkich pięciu spotkań uczestnicy rozważali aspekty funkcjonowania SRW, od kształtowania misji i wizji organizacji, poprzez system zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi, do gospodarki finansowej i partnerstwa lokalnego.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i otwartości uczestników na dialog i wymianę doświadczeń udało się wypracować standardy pracy SRW. Do końca marca zostaną one zredagowane, a następnie będziemy je rozpowszechniać w projekcie "Partnerstwo SRW".

Standardy będziemy upowszechniać między innymi poprzez publikacje - jeden z trzech rozdziałów podręcznika dla SRW będzie w całości poświęcony standardom. Publikacja ta będzie dostępna zarówno w wersji drukowanej (w siedzibie FIO i na konferencji zamykającej projekt), jak i elektronicznej. Ponadto, podczas jednego z ostatnich zjazdów kursu trenerskiego odbędzie się sesja dotycząca standardów, tak by nasi trenerzy mogli przekazywać je dalej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Grupy za czas, zaangażowanie i twórcze podejście do zadania. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które stale uczestniczyły w jej pracach: Marietcie Błaszkiewicz, Jolancie Kopyto, Annie Jakimiuk, Sylwii Grzebień i Barbarze Krajewskiej. Dziękujemy także pozostałym osobom, biorącym udział w pracach grupy: Beacie Starzyk, Grażynie Pytkowskiej, Mariuszowi Brzezińskiemu, Darii Dąbrowskiej, Natalii Tokarskiej, Teresie Morawskiej i Tomaszowi Grześkowi. Serdecznie dziękujemy Ewie Kędrackiej-Feldman, która moderowała spotkania grupy i Elżbiecie Tołwińskiej-Królikowskiej, wiceprezesce FIO, za udział w budowaniu standardów.

Grupa ds. jakości

Więcej zdjęć - zapraszamy do galerii. Autorkami zdjęć są uczestniczki.

 

PARTNERSTWO SRW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).