Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił zlecanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej w trybie małych grantów.

Rodzaje zadań:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wnioski można składać do 23 lipca 2012 r. (lub do wyczerpania zapasów).

Szczegółowe informacje - na stronie organizatorów

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).