Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2012 roku.

Rodzaje zadań:

  1. Z zakresu pomocy społecznej - wspieranie działań, których celem jest aktywizacja społeczna i osłona socjalna osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych i zagrożonych ubóstwem

  2. Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

  3. Z zakresu przeciwdziałania przemocy - realizacja programów pomocy psychologicznej, terapeutycznej i samopomocy dla ofiar przemocy w rodzinie – dorosłych i dzieci.

Termin składania ofert upływa 17 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje - na stronie organizatorów

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).