Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

1 czerwca 2012 roku został ogłoszony nabór ciągły mikroprojektów w ramach III Osi Priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

Najbliższe posiedzenie Podkomitetu Monitorującego, podczas którego będą rozpatrywane wnioski złożone do 31 lipca 2012 roku do godziny 15.00, jest planowane w październiku 2012 roku.

Działania, które będą wspierane w ramach III priorytetu to:

  • wzmocnienie współpracy,
  • odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych,
  • rozwój zasobów ludzkich i edukacji,
  • rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury,
  • wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła,
  • wspieranie małych projektów małych infrastrukturalnych.

Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje podregiony graniczne (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz jednostki terytorialne NTS IV: powiat oświęcimski (z podregionu krakowsko-tarnowskiego – NTS III), powiat pszczyński (z podregionu centralnego śląskiego – NTS III), powiat rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (z podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego – NTS III), a po stronie słowackiej - dwa regiony graniczne: Kraj Žilińský (NTS III) i Kraj Prešovský (NTS III).

Nabór w programie odbywa się w sposób ciągły.

Szczegółowe informacje - na stronie organizatorów

 

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).