Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Serwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

28-29 marca 2011 r. w Jachrance pod Warszawą odbyło się seminarium inaugurujące projekt "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi", z udziałem 30 przedstawicieli SRW z całej Polski. W pierwszym dniu uczestnicy mogli lepiej się poznać, zaznajomić z oferowanymi w projekcie formami wsparcia i pozostałymi działaniami Federacji Inicjatyw Oświatowych na rzecz SRW, pochwalić się dobrymi praktykami i opowiedzieć o trudnościach w codziennej pracy, a przy okazji dać sobie nawzajem wsparcie i energię do działania.

Iza Milczarek – koordynatorka projektu "Partnerstwo SRW” przedstawiła cele i działania przewidziane w projekcie. Zaprezentowano również pozostałe projekty realizowane przez FIO: "Monitoring procesu przekazywania organizacjom pozarządowym szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją" i "Z Małej Szkoły w Wielki Świat".

Prezeska FIO Alina Kozińska-Bałdyga zaprezentowała projekt systemu wsparcia SRW oraz założenia i konkluzje Forum Debaty Publicznej poświęconego potencjałowi obszarów wiejskich.

Małgorzata Lewandowska – prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku przedstawiła referat "SRW w mojej wsi - realia działania, potrzeby, perspektywy". Spotkanie moderowała Elżbieta Tołwińska-Królikowska – wiceprezeska FIO. Program seminarium był napięty, a dodatkowych kwestii do omówienia i interesujących historii do opowiedzenia tak wiele, że pierwszego dnia prace zakończyły się około godziny 23:00.

Drugi dzień rozpoczął się od warsztatu, podczas którego uczestnicy określili obszary, w których stowarzyszenia potrzebują wsparcia zewnętrznego. Wśród nich znalazły się kwestie prawne (m.in. potrzeba wsparcia prawnego), finansowe (m.in. pakiet aktualnych informacji nt. możliwości pozyskania środków przez SRW), lobbing na rzecz małych szkół i małych przedszkoli, współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi (w tym nagłaśnianie dobrych praktyk SRW i kwestii likwidacji małych szkół w mediach ogólnopolskich i lokalnych). Pojawiła się też potrzeba stworzenia bazy dobrych praktyk w zakresie modelowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, wzorów pism i platformy wymiany doświadczeń.

Seminarium w JachranceSeminarium w JachranceSeminarium w Jachrance

Następnie uczestnicy pracowali w podgrupach nad możliwymi rozwiązaniami zgłoszonych wcześniej problemów. Wyniki tej pracy zaprezentowali podczas wspólnej sesji, dzięki czemu wszyscy obecni mieli okazję dodania swoich propozycji.

W zakresie lobbowania na rzecz małych szkół i małych przedszkoli zaproponowano:

 • utworzenia bazy parlamentarzystów wspierających SRW prowadzące małe szkoły i przedszkola m.in. na podstawie kontaktów z regionalnymi biurami poselskimi i senatorskimi;
 • nawiązania współpracy z dziennikarzami lokalnymi, zainteresowanymi działalnością SRW, małymi szkołami i przedszkolami;
 • utworzenia biuletynu informacyjnego, który docierałby do wszystkich mieszkańców na obszarze działania SRW.

W rozwiązywaniu problemów prawnych, zdaniem uczestników, pomocne byłyby:

 • dostępność prawnika, który mógłby być członkiem wspierającym SRW,
 • utworzenie bazy kompetentnych i przyjaznych SRW prawników,
 • utworzenie elektronicznej bazy aktów prawnych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu SRW.

Poważnym utrudnieniem w funkcjonowaniu SRW jest brak środków finansowych. Uczestnicy wypracowali interesujące pomysły przezwyciężania tego typu przeszkód, m.in.:

 • fundusz pożyczkowy dla NGO,
 • zapisy dotyczące poręczeń w planach współpracy z NGO na poziomie samorządów,
 • ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • zagwarantowanie środków na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wśród pomysłów dotyczących stworzenia platformy współpracy między SRW znalazły się:

 • spotkania tematyczne,
 • wizyty studyjne w SRW z dobrymi praktykami,
 • szkolenia dla liderów SRW,
 • utworzenie bazy danych dobrych praktyk SRW,
 • utworzenie bazy zasobów, którymi stowarzyszenia mogłyby się ze sobą dzielić.

Kolejnym bardzo ciekawym pomysłem było utworzenie rankingu gmin przyjaznych organizacjom pozarządowym.

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, zdefiniowali trudności i znaleźli wiele sposobów rozwiązywania problemów. Jednocześnie okazało się, że działania zaplanowane w projekcie "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi" częściowo pokrywają się ze sformułowanymi postulatami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i wspaniałą atmosferę. Nie sposób nie wierzyć, że jeśli przyszłość Polski zależy od sukcesu polskiej wsi, to rysuje się ona optymistycznie.

Seminarium zorganizował partner w projekcie - Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA pod wodzą Eweliny Zubek – koordynatorki ze strony Polskiej YWCA.

Seminarium w JachranceSeminarium w Jachrance

Więcej zdjęć - zapraszamy do galerii.

Prezentacje FIO:

ikonka - załącznik pdfProjekt "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi"
(1 443 KB)

ikonka - załącznik pdfProjekt "Monitoring procesu przekazywania szkół i przedszkoli zagrożonych likwidacją" (687 KB)

ikonka - załącznik pdfProjekt systemu wsparcia SRW i modernizacji państwa - prezentacja Aliny Kozińskiej-Bałdygi (1 771 KB)

ikonka - załącznik pdfWarunki życia na wsi - Forum Debaty Publicznej - prezentacja Aliny Kozińskiej-Bałdygi (1 076 KB)

 

Wybrane prezentacje stowarzyszeń:

ikonka - załącznik pdfStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia Żakus
4 796 KB

ikonka - załącznik pdfStowarzyszenie Społeczno Oświatowe "Nasza Szkoła" w Dokudowie
6 684 KB

ikonka - załącznik pdfStowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże
14 018 KB

ikonka - załącznik pdfStowarzyszenie Przyjaciół Karwowa
2 430 KB

ikonka - załącznik pdfStowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła"
1 548 KB

ikona_word_rStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza
6 550 KB

ikona_word_rStowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzel, Nowa Pogorzel i Okolic
1 365 KB

ikona_word_rStowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin
3 756 KB

ikona_word_rStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów
7 750 KB

 

Prezentacje filmowe stowarzyszeń:

ikonka filmStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza
(6 550 KB)

 

PARTNERSTWO SRW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).